प्रेमाचा रिंगटोन!

प्रसाद शिरगांवकर

माझ्या आठवणींनी तुझं हृदय
व्हायब्रेट होत राहू दे
तुझ्या हृदयात माझ्या प्रेमाचा
रिंगटोन वाजत राहू दे!

दूर सखे माझ्यापासून
गेलीस तरी चालेल
बरेच दिवस मला तू
भेटली नाहीस तरी चालेल
पण जाशील तिथे माझ्या आठवणींचं
नेटवर्क कव्हरेज असू दे!
तुझ्या हृदयात माझ्या प्रेमाचा
रिंगटोन वाजत राहू दे!

अन सखे एकटीच तू
निजशीलही कधी कधी
मी नसलेली उजाड स्वप्नं
बघशीलही कधी कधी
पण पापण्या उघडताच तुझ्या डोळ्यांत,
माझाच मिस्ड कॉल दिसू दे!
तुझ्या हृदयात माझ्या प्रेमाचा
रिंगटोन वाजत राहू दे!

दूर दूर राहून असं
थकुन जाशील तू सखे
वणवण सारी सारी करून
विझून जाशील तू सखे
अशावेळी मला भेटून
तुझी बटरी रीचार्ज होऊ दे!
तुझ्या हृदयात माझ्या प्रेमाचा
रिंगटोन वाजत राहू दे!

जमेल तसं प्रेम आपलं
कॉप अप करता यायला हवं
झीरो बलन्स झाला तरी
मोकळं बोलता यायला हवं
मोकळं बोलून, कॉप अप करून
प्रेम 'मोबाईल' राहू दे!
तुझ्या हृदयात माझ्या प्रेमाचा
रिंगटोन वाजत राहू दे!

- प्रसाद शिरगांवकर

(कॉपीपेस्ट व्यावसायिकांना विनंती, ही कविता स्वतच्या कष्टाने इतरांना पाठवण्यास माझी काही हरकत नाही, मात्र असं करताना मूळ कवीचं, म्हणजे माझं नाव कवितेखाली ठेवल्यास मी आपला आजन्म उपकृत राहीन)

Average: 8.6 (167 votes)