विनोदी

विनोदी

सगळेच प्राणी लग्न करतात...

माकडं असोत वा गाढवं असोत
सगळेच प्राणी लग्न करतात
माणसं असोत वा सिंह असोत
बहुतेक नवरे लाथाच खातात!

Average: 8.5 (364 votes)

प्रेमाचा रिंगटोन!

माझ्या आठवणींनी तुझं हृदय
व्हायब्रेट होत राहू दे
तुझ्या हृदयात माझ्या प्रेमाचा
रिंगटोन वाजत राहू दे!

Average: 8.6 (167 votes)

उगाच आपलं काहीतरी...

'आमचे येथे सर्व प्रकारची भुतं, पिशाच्च इ ठोक तसेच किरकोळ भावात कॉम्प्युटराईज्ड पद्धतीने उतरवून मिळतील' स्वामी चंद्रकुमार जोशी (BE Comp, US Returned)

(सूचना: वाड्यात चौकशी करत बसू नये, अपमान होईल. कुठेही काहीही चौकशी न करता डाव्या हाताच्या जिन्याने दुस या मजल्यावर येणे.

Average: 7.8 (297 votes)

पेटवा पेटवा

चाल: केशवा माधवा तुझ्या नावात रे गोडवा

पेटवा पेटवा
ह्याच्या कानाखाली पेटवा

Average: 7.8 (103 votes)

माधुरीचा राम

चाल: कौसल्येचा राम बाई, कौसल्येचा राम

माधुरीचा राम बाई
माधुरीचा राम
सगळे म्हणती हा नेने
आहे भाग्यवान बाई
आहे भाग्यवान

वेड लावणार्‍या सार्‍या
पाहुनि अदा
कितीतरी होते येथे
हुसेन फिदा
हाय आला राम बाई
हाय आला राम
सगळे म्हणती हा नेने
आहे भाग्यवान बाई
आहे भाग्यवान

किती तुझ्या प्रेमासाठी
जाहले फकीर
घेउनिया तुजला गेला
ABCD वीर
हा नेन्यांचा राम बाई
हा नेन्यांचा राम
सगळे म्हणती हा नेने
आहे भाग्यवान बाई
आहे भाग्यवान

Average: 7.1 (31 votes)

तोच चंद्रमा विराट

चाल: तोच चंद्रमा नभात

तोच चंद्रमा विराट
तीच लठ्ठ कामिनी
येताना तुज बघुन
लाजती ग हत्तीणी

Average: 8.7 (34 votes)

चोरायण

चाल:
स्वये श्री रामप्रभु ऐकती
कुशलव रामायण गाती

स्वये श्री डॉन प्रभु ऐकती
मंत्रिगण चोरायण गाती

आहेत दोघे एक कुळाचे
सजीव पुतळे चोरपणाचे
चेले गाती चरित बॉसचे
मृत्यूने काळाची आरती
मंत्रिगण चोरायण गाती

Average: 8.7 (16 votes)

झाली बेभान ही तारा

चाल : असा बेभान हा वारा

झाली बेभान ही तारा, कुठे रे धाव मी घेऊ
ताराला राग आलेला, कुठे जाऊ, कुठे जाऊ

Average: 5.9 (20 votes)

आली आली तारा

चाल : आला आला वारा

आली आली तारा
तिच्या हातामंदी झारा
झोडपणी करावया
आली तरातरा...
तारा आली तरातरा

आजवरी मला किती चोपलं चोपलं
लाटण्यानं जरी किती ठोकलं ठोकलं
बदल नाही म्हणून आली घेउन ती झारा...

आली आली तारा
तिच्या हातामंदी झारा

नव्या झार्‍याचं बाई लकाकतं पातं
लागलं गं मला, अता आवर तू हात
येई माझ्या पापणीत आसवांचा झरा...

आली आली तारा
तिच्या हातामंदी झारा
झोडपणी करावया
आली तरातरा।।।
तारा आली तरातरा

Average: 8.2 (25 votes)

उडून आली माशी

चाल : घर आजा परदेसी तेरा देस बुलाये रे

कुठून आली कळले नाही
कुठे निघाली कळले नाही
काहीच कळण्या आधी माशी उडून गेली रे
उडून आली माशी आणि उडून गेली रे

Average: 5.3 (3 votes)